zondag 13 november 2011

Te pas en te onpas

Enkele citaten uit Blond, brutaal en bidden van Mariska Orbán-de Haas (uitg. Bert Bakker, 200 blz, isbn 9789035136618, € 19,95):
[In de samenleving is voor] velen het hoogst haalbare geluk dat anderen denken dat we gelukkig zijn (p. 22).

Ik kan God net zo goed dicht bij mij vinden door veel thuis te zijn en er een rustig baantje bij te hebben. Misschien zelfs veel gemakkelijker; in alle rust en stilte. Maar ik wil niet enkel door zelf goed en vroom te zijn na de dood in de hemel komen. Ik wil veel liever andere mensen in aanraking met God laten komen, zodat zij Zijn weg kunnen volgen naar de hemelpoort (p. 25).

Als ik tijdens [redactievergaderingen van het Tilburgse universiteitsblad Univers] een katholiek standpunt probeer te verdedigen [...] veranderden mijn anders zo bedachtzame, redelijke collega's in rood aangelopen, hard pratende en met hun armen zwaaiende bozeriken. Dan werd de sfeer zo miserabel, dat we het onderwerp maar snel lieten vallen.
In mijn journalistieke carrière had ik dus vooral leren zwijgen over mijn katholieke principes (p. 28).

[Door God te hebben leren kennen] ben ik zo sterk en zo vol zelfvertrouwen dat ik deze hectische baan aandurf. Zoals een kleuter vol zelfvertrouwen in de speeltuin op een grote, vreemde jongen durft af te stappen om de bal terug te vragen, als zijn zorgzame vader of moeder aan de rand van de zandbak liefdevol toekijkt (p. 29).

Journalisten schrijven graag de soms uitgesproken opvattingen van anderen op, maar achten het in strijd met hun zogenaamde professionele objectiviteit om zelf positie te kiezen. Leg hoofdredactionele commentaren van alle dagbladen naast elkaar en zoek de tien verschillen (p. 105).

Het is mijn roeping om (jonge) mensen te laten zien hoe mooi en zinvol het katholieke geloof is. Ik zie het als mijn levenstaak om verdwaalde mensen samen te brengen in een gemeenschap die gebaseerd is op liefde, hoop en geloof. En ze (weer) in contact te brengen met God, waardoor ze niet alleen na hun dood in de hemel kunnen komen, maar ook omdat ze op aarde veel gelukkiger zijn als ze leven met God. En makkelijker rust zullen vinden. En betere ouders kunnen zijn voor hun kinderen, die snakken naar veiligheid en rust (p. 111).

Als het katholieke geloof ergens hulp kan bieden in de levens van de westerse mens, dan is het wel in de liefde (p. 140).
Op sommige (historische, sociologische) analyses zou wel wat aan te merken zijn, maar al met al is het boek van de hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad een lezenswaardig getuigenis.
Het motto is zeer toepasselijk genomen uit het vierde hoofdstuk van de tweede brief van Paulus aan Timoteüs:
Verkondig het woord, dring aan te pas en te onpas, weerleg, berisp, bemoedig, in één woord, geef uw onderricht met groot geduld. Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Zij zullen zich een menigte leraars aanschaffen naar eigen smaak, die hun naar de mond praten. En zij zullen hun oren sluiten voor de waarheid om te luisteren naar allerlei mythen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten