maandag 8 juli 2013

Waar zijn jullie seculiere journalisten bang voor?

Interessante ingezonden brief van de Amsterdamse ds. Paul Visser in de Volkskrant:
Ik moet de eerste talkshow van een seculiere omroep nog zien, die een gelovige [...] serieus doorvraagt op het wat en waarom van iemands geloven. En zo alle ruimte geeft om het hele verhaal te vertellen. Waar zijn ze bang voor? Voor hun achterban? Of - ja dat zou ook kunnen natuurlijk - dat het misschien toch ergens over gaat?
Intussen mogen mensen, die amper weet hebben van geloven of er de nodige frustraties aan overhielden, er via diezelfde media wel van alles over roepen. Vaak is de teneur dan dat geloven benepen en benauwend is. En sowieso achterhaald. Niet veel meer dan een stukje folklore uit 'De eeuw van mijn vader'. Net zoiets als de klompen die je in Volendam kunt kopen. Dat een weldenkend mens ook overtuigd gelovige zou zijn, is hooguit curieus. Maar verder niet interessant. Doorvragen wat zo iemand beweegt? 'Nee', zei onlangs een Amsterdamse programmamaker tegen mij, 'daar zit niemand op te wachten.' Dan denk ik: hoe ruimdenkend zijn seculieren nu eigenlijk?
Weleens bedacht, dat je in een tijd waarin geloven impopulair is, je wel een heel goede reden moet hebben om zo overtuigd te zijn. En lef moet hebben om het vol te houden?
Waarom niet eerlijker gevraagd naar hun diepste motieven? Als ik er geen letter van geloofde, zou ik die gelovigen aan de tand willen voelen. En tot het gaatje gaan. Verlangen dat zo iemand zich verantwoordt, me uitlegt hoe die er in godsnaam bij komt om zo zeker te zijn. Kom op stoere dames en heren. Heb lef! Waar zijn jullie bang voor?
De antwoorden zitten al in Vissers vragen besloten. Rekenschap vragen voor "de hoop die in ons leeft" (1 Pt 3, 15) is inderdaad riskant. Veritas unum gerit, ne ignorata damnetur (Tertullianus). Onzekerheid en fraude komen, als je er goed naar kijkt, vanzelf aan het licht. Maar als je het ware wilt bestrijden, is geen podium geven de enige effectieve manier. Maar wat wordt iedereen - in de eerste plaats de succesvolle bestrijders zelf! - er uiteindelijk chagrijnig van!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten