donderdag 5 mei 2011

Wederwaardigheden van de Nederlandse versie van YouCat

Eén van de grote verdiensten van Johannes Paulus II is volgens Telegraph-vaticanist Damian Thompson dat hij, na een periode waarin "de grenzen van het katholicisme werden uitgerekt totdat ze leken te knappen", zijn ambt gebruikt heeft om, bijvoorbeeld middels de Catechismus van de Katholieke Kerk, weer lijnen te trekken, weer te expliciteren wat wel en niet valt binnen de (overigens wijde) oevers van het katholieke geloof. Aldus, zo Thompson, allerlei fundamentele zaken reddend die men al overboord had gegooid en, vooral, de eenheid van de Kerk behoudend (zie ons eerdere Newman-citaat: "There can be no combination on the basis of truth without an organ of truth").

De gelovige jongeren die ik ken hebben weinig meer op met de hobby van de jaren '60 en '70 "als het maar origineel is, als ik het maar zelf bedacht heb". Post-babyboomers - op 'n wereldvreemde instituutstheoloog na misschien - zijn door de schade en schande van voorgaande generaties wijs geworden en zien over het algemeen in dat modificatie absurd is zonder voorafgaande verificatie en dat het katholieke geloof niet zozeer aanpassing als wel toepassing behoeft. Of iets waar is, is veel belangrijker dan de vraag of het origineel is.

Maar waar vind je nog wat de Kerk zegt? Nu bijna alle opvoeders het zelf al niet meer weten omdat hun ouders en opvoeders meenden dat 'de dingen doorgeven' geen belangrijke kunst was?

Good ol' Benedictus XVI (niet alleen de grootste levende theoloog, maar ook de meest realistische) - als kardinaal auteur van belangrijke door JP2 gewilde teksten waarin de regula fidei, de rivierbedding van het geloof, opnieuw duidelijk is vastgelegd, met name de Catechismus en het Compendium - heeft, bewust van dit probleem, voor de jongeren die deze zomer de WereldJongerenDagen in Madrid bezoeken, een nieuw instrument laten voorbereiden, een JeugdCatechimus (YouCat): alle WJD-jongeren (die uit de yogalessen op hun 'katholieke' school ;), de vage meningen van de dienstdoende mediatheoloog, maar vooral ook van hun eigen ouders van de 'verloren generatie', nauwelijks iets van wat Christus of de Kerk zegt hebben kunnen meekrijgen - en het dus ook nooit zouden kunnen verifiëren!) zullen in hun WJD-rugtas een boekje vinden waarin kort het geloof van de Kerk uiteengezet wordt. Dit is natuurlijk een begin, een zaadje, een mogelijkheid, een uitnodiging. Het hele werk komt daarna. Maar zonder zaadje kan er niets groeien (terzijde: grote heiligen en grote hervormers hebben (net als grote ketters trouwens) zelf altijd een uitstekende opvoeding gehad in wat de Kerk leert; het niets meegeven daarentegen veroorzaakt noch creativiteit noch weerstand - enkel leegte en verveling).

Eerder schreven we dat de kleinschaligheid van onze mooie moerastaal helaas vaak een hindernis vormt voor katholiciteit. Maar er wordt aan gewerkt! Het enthousiasmerende nieuws is, dat men een Nederlandse uitgave aan het voorbereiden is van YouCat!

Maar nu het merkwaardige nieuws: het schijnt dat de Nederlandse uitgave van deze speciaal voor katholieke jongeren, speciaal voor de WJD in Madrid uitgebrachte tekst... NIET in de rugtas van de Nederlandstalige WJD'ers terechtkomt! Want het boekje wordt... te duur! Te duur!
Dat is natuurlijk hoogst vreemd. Een boekje, door de paus gewild voor de WJD, als antwoord op een (ook in Nederland en Vlaanderen) buitengewoon nijpend probleem van het (restje) katholieke jeugd, in het Nederlandsch vertaald en uitgegeven (hoera), met als (enige) doelgroep (potentiële) katholieke, Nederlandstalige jongeren, waarvan het meest geïnteresseerde deel aanstaande zomer compact en georganiseerd te vinden zal zijn in....... juist. En dat zou daar dan niet worden uitgedeeld.

We hopen natuurlijk dat dit een even vals als raar gerucht is, want anders zou het een... schoolvoorbeeld zijn van een gemiste kans.

Maar als het klopt, dan hierbij een APPEL op het gezonde verstand van Uitgevers, WJD-Organisatoren, Bisdommen en Anderen die hier iets aan kunnen doen (kent u iemand?): laat dit niet gebeuren! Verlies deze kans niet!
Als geld het probleem is, moet er een manier te vinden zijn om voor die paar honderd WJD-ers een sponsor te vinden! Ik ben bereid te helpen zoeken!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten