vrijdag 26 augustus 2011

"Theologie, de enige academische activiteit waarin iemand kan uitblinken zonder het onderwerp te kennen"

Theologen kunnen een “vloek en kwelling voor de Kerk” zijn, zegt de topadviseur van de Amerikaanse bisschoppen inzake geloofsleer.
Als het werk van theologen niet geworteld is in de leer van de Kerk en een actief geloofsleven, bevordert het uiteindelijk “leerstellige en morele dwalingen”. [...]
Capucijn Thomas Weinandy, directeur van het secretariaat voor de geloofsleer van de Amerikaanse bisschoppenconferentie, waarschuwt voor een “crisis” van de katholieke theologie door toedoen van theologen die “vaak weinig eerbied lijken te hebben voor de geloofsgeheimen zoals die traditioneel worden begrepen en nu binnen de Kerk beleden worden.”
Theologie lijkt dan te ontaarden in een “intellectueel spelletje”, gebaseerd op “de pret om spits en geraffineerd onderhoudend te zijn, of op de opwinding en drukte die verbonden zijn aan academische duels.”
“Theologie zou wel eens de enige academische bezigheid kunnen zijn waarin iemand kennelijk als theoloog beschouwd kan worden, zonder werkelijk het onderwerp te kennen”, aldus Weinandy. “Het lijkt er soms wel op dat een theoloog niet werkelijk met God bekend hoeft te zijn.”
(Katholiek Nieuwsblad)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten