zaterdag 20 oktober 2012

27 oktober in Den Bosch: de ontdekking van don Juan

Volgende week zaterdag, tijdens de volgende Avond aan de Aa, zal uw bloghouder het pas door hem vertaalde Miguel Mañara van de Frans-Litouwse dichter Oscar Vladislas Milosz presenteren.

Mañara - voor het eerst verschenen in 1912 - is een toneelstuk over het leven van don Miguel Mañara Vincentelo de Leca, ridder van Calatrava (1627-1679): de zeventiende-eeuwse Sevillaan waar de romantici de beruchte rokkenjager don Juan van gemaakt hebben.
Niet iedereen weet dat Mañara een bekering doormaakte en uiteindelijk als bedelmonnik in een geur van heiligheid gestorven is.

Milosz maakt ons deelgenoot aan Mañara’s dramatische geschiedenis middels het genre van het middeleeuwse mysteriespel, in zes ‘taferelen’: van don Juans verveling (‘Ik heb Venus gediend met razernij en later met kwaadaardigheid en walging. Nu zou ik haar geeuwend de nek omdraaien’); via de ontmoeting met de kalme Girolama, die zijn leven verandert; Girolama’s plotselinge dood; het gesprek met de abt van het klooster waar Mañara in wanhoop zijn toevlucht neemt; tot zijn leven als monnik; en zijn dood.

Hoofdreden voor deze eerste Nederlandse uitgave is dat Miguel Mañara een van de drie literaire teksten is (naast Barabbas van P. Lagerkvist en L’annonce faite à Marie van P. Claudel) die priester Luigi Giussani (1922-2005) – de Italiaanse godsdienstleraar die aan de oorsprong staat van de inmiddels wereldwijde katholieke beweging Gemeenschap en Bevrijding – het vaakst met zijn ‘jongens’ las en herlas om hun besef van de grote christelijke Aanwezigheid op te voeden, te laten groeien.

Tijdens de presentatie - op zaterdag 27 oktober om 20.00 in de Moeder Teresa-zaal, Graafseweg 1 te 's-Hertogenbosch - zullen uitgebreide passages uit Mañara worden voorgedragen door Vincent Wibier, bekende 'radiostem' van Radio Maria.

Van harte uitgenodigd!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten