maandag 11 februari 2013

"Met deze even indrukwekkende als onverwachte geste toont de Paus ons..."

Met deze even indrukwekkende als onverwachte geste toont de Paus ons in een zo vervullende relatie met Christus te staan, dat hij ons kan verrassen met een handeling van vrijheid zonder precedent, die het welzijn van de Kerk voor alles stelt. Zo laat hij iedereen zien dat hij zich geheel toevertrouwd heeft aan het geheimnisvolle plan van een Ander.
Wie zou een dergelijke vrijheid niet wensen?
Het gebaar van de Paus is een krachtige oproep om afstand te doen van elke menselijke zekerheid en enkel te vertrouwen op de kracht van de Heilige Geest; alsof Benedictus ons met de woorden van sint Paulus zegt: "Ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk in u begonnen is, het zal voltooien tot op de dag van Christus Jezus" (Fil 1, 6).
Door deze verklaring van de Paus vraagt de Heer ons elke schijn achter ons te laten, en door het enthousiasme heen te gaan waamee we de verkiezing van Benedictus XVI begroet hadden en waarmee we hem in deze acht jaren gevolgd hebben, dankbaar voor elk woord dat hij sprak.
Terwijl we voor onszelf dezelfde ervaring van vereenzelving met Christus verlangen die de Paus deze historische daad voor het leven van de Kerk en van de wereld heeft doen stellen, aanvaarden ook wij met vrijheid en vol verbazing dit uiterste gebaar van vaderschap, verricht uit liefde voor zijn kinderen; en we vertrouwen zijn persoon toe aan Onze Lieve Vrouw, opdat hij voor ons een vader kan blijven door zijn leven te geven voor het werk van een Ander, dat wil zeggen voor de opbouw van de Kerk van God.
Met al onze broeders, samen met Benedictus XVI, vragen we aan de Geest van Christus om de Kerk bij te staan in de keuze van een vader die haar zal kunnen leiden in een zo delicaat en beslissend moment van de geschiedenis.
(Julián Carrón pr., president van de Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten