zaterdag 17 juli 2010

Zeg niet wat je denkt, maar waarvoor we je betalen

De Nijmeegse wethouder Tas heeft gedreigd de overheidssubsidie in te trekken voor de stichting Ar Rayaan, die als doel heeft
‘kennis over de islam toegankelijker te maken’ en vooroordelen te bestrijden. Daartoe geeft de stichting gastlessen op scholen. Prioriteit, zo blijkt uit de beschrijving van zo’n gastles, is het vooroordeel weg te nemen tegen vrouwen die een nikab (gezichtsbedekkende sluiter) dragen.
De 'dreiging' volgt nadat de Nijmeegse VVD-fractie
begin juli opheldering vroeg over die subsidie. Fractievoorzitter Hayke Veldman wilde weten waarom de gemeente een stichting financiert die antisemitische cartoons op de site heeft staan en teksten die polygamie propageren. De subsidie (3.500 euro) is verleend in het kader van het gemeentelijke programma Emancipatie en Integratie. [...]
Veldman is blij dat het stichtingsbestuur op het matje is geroepen. ‘Maar er staan nog steeds teksten op die niet stroken met het emancipatiebeleid. Bijvoorbeeld dat mannen en vrouwen die niet directe verwanten zijn van elkaar, niet ‘onnoodzakelijk’ met elkaar zouden moeten praten.’ [...]
Wethouder Tas erkent dat ook na het gesprek, waarin hij Ar Rayaan ‘een gele kaart gaf’, vrouwonvriendelijke teksten op de site staan. ‘De instructie is die te verwijderen. Als dat niet gebeurt, trek ik de rode kaart.’
Yoessef Nejjari van Ar Rayaan wil niet reageren. Per e-mail laat hij weten dat hij ‘gelet op de niet ‘objectieve’ Nederlandse journalistiek’ geen zaken doet met de media.
Arme stichting. Doen ze hun best kennis over de islam toegankelijker te maken, door objectief uit te leggen wat de islam voorstaat, en dan krijgen ze gele en rode kaarten. Dus ofwel niet uitleggen (althans niet in het Nederlands, niet op de site) wat de islam zegt, ofwel geen subsidie.
Maar ook arme Nijmeegse politici. Denkt men echt dat door te dreigen 3.500 euro subsidie in te trekken, je de ideeën van de islam kunt wijzigen?
Is het niet verstandiger gewoon de denkbeelden die - minstens potentieel - leven onder significante delen van de bevolking, echt te leren kennen? En dan in te zien welke ideeën beter zijn, en hoe dat komt? En vervolgens de oorzaken van die juistere denkbeelden te bevorderen?

Zie ook: Sociologie: niet alle religies beschaven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten