dinsdag 8 mei 2012

Waarom eigenlijk verkiezingen?

Uit een verkiezingstoespraak van SGP-fractieleider Kees van der Staaij:
Tegen de achtergrond van de voorspoedige totstandkoming van het crisisakkoord hebben we als SGP overigens wel de vraag opgeworpen: waarom eigenlijk verkiezingen? Kan er niet zonder nieuwe verkiezingen voortvarend werk gemaakt worden van crisismaatregelen? Waarom zou een minderheidskabinet niet met andere partijen dan de PVV tot overeenstemming kunnen komen over politieke samenwerking?
Het was duidelijk dat vrijwel alle andere politieke partijen zich al te veel ingegraven hadden op nieuwe verkiezingen om nog werkelijk open te staan voor deze vraag.
Toch hebben we deze kwestie in de Kamer bewust opgerakeld, omdat op dit moment al te klakkeloos na een politieke crisis onmiddellijk om verkiezingen wordt geroepen. Het gevolg ervan is dat we in tien jaar tijd zo inmiddels al voor de vijfde keer verkiezingen hebben. Dat betekent elke keer weer opnieuw: veel onduidelijkheid en onzekerheid, veel stilstand in beleid.
Staatsrechtelijk bezien is het beslist niet nodig om tussentijds nieuwe verkiezingen te houden. Het is gewoon een politieke keuze. Sinds de jaren zestig is het gewoonte geworden om na de val van een kabinet gelijk verkiezingen te eisen als opperste uiting van democratische vernieuwing. Gelet op de nadelen die daaraan kleven is er alle reden, voor ieder die het landsbelang hoog in het vaandel voert, om hier in de toekomst kritischer mee om te gaan!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten