vrijdag 8 juli 2011

Katholiciteit en universiteit. Aan de rector van de K.U. Leuven (1/2)

Mark Waer, de huidige rector van de Katholieke Universiteit Leuven, heeft vorig jaar de discussie ingezet over de vraag of zijn universiteit zich nog katholiek moet blijven noemen.
Tot gisteren hadden de leden van de universitaire gemeenschap de gelegenheid hun visie op deze kwestie te geven.
Ook onze vrienden van Gemeenschap en Bevrijding die aan de Leuvense universiteit werken of studeren hebben een bijdrage geformuleerd. Vandaag publiceren we hun brief aan de rector, morgen hun uitgebreidere schriftelijke bijdrage aan het debat.
Aan professor Mark Waer, Rector van de Katholieke Universiteit Leuven

Graag leveren wij onze bijdrage aan de discussie over de katholieke identiteit en naam van onze universiteit. We zijn een groep studenten en medewerkers van de K.U. Leuven en we behoren tevens tot een katholieke beweging die Gemeenschap en Bevrijding heet.
Het adjectief katholiek heeft geen betrekking op katholieke ethiek, waarden of gemeenschap, maar verwijst naar een specifieke opvatting van kennis en ervaring, en deze specifieke opvatting ontstaat uit een pretentie, de pretentie dat God mens geworden is en dat Zijn aanwezigheid nu nog te ontmoeten is. Dit feit, de ontmoeting met deze Aanwezigheid, is, in onze ervaring, de enige ontstaansfactor van welke katholieke identiteit of nieuwheid dan ook.
Dit gezegd zijnde, moeten we ons afvragen of het feit dat een universiteit katholiek is belemmerend of juist gunstig is voor de vervulling van haar taak, namelijk universiteit te zijn.
Zijne Heiligheid Benedictus XVI heeft in zijn toespraak tot de medewerkers en studenten van de Katholieke Universiteit van het H. Hart (Milaan) met betrekking tot "de oorspronkelijke roeping van de universiteit" eraan herinnerd, dat de universiteit "ontstaan is uit de zoektocht naar de waarheid, de gehele waarheid, de hele waarheid van ons bestaan. En door gehoorzaam te zijn aan de waarheid en de eisen die kennis van de waarheid stelt, wordt ze een school van humanitas [menselijkheid], waar vitaal begrip gecultiveerd wordt, waar rijp karakter gevormd wordt en waar waardevolle kennis en kunde doorgegeven worden. [...] Als ze zich niet concentreert op de waarheid, als ze geen houding heeft van nederig en vurig onderzoek, stort elke cultuur in, vervalt ze in relativisme en verliest ze zichzelf in het voorbijgaande. Het christelijk perspectief daarentegen, verlost uit de greep van het reductionisme dat het vernedert en beperkt, kan zich openstellen voor een interpretatie die waarlijk verlicht wordt door wat werkelijk is, en zo een echte dienst aan het leven bewijzen" (21 mei jl.).
Ons interesseert dit verschil, deze nieuwheid die katholiek zijn in ons leven gebracht heeft, in onze studie en in ons werk. Juist in deze tijden van secularisatie en relativisme zijn we - zo menen wij - geroepen om, allereerst in onze eigen ervaring, te verifiëren of wat we verlangen en nodig hebben en de werkelijkheid van Christus en de Kerk met elkaar overeenstemmen.
We willen u danken voor de mogelijkheid deel te nemen aan dit debat. We denken dat het een grote uitdaging is voor de universiteit, voor haar identiteit, en voor de dialoog tussen alle culturen.
In de aangehechte nota hebben we meer specifieke antwoorden gegeven op enkele punten in de samenvatting van de Metaforum meetings [deze nota verschijnt morgen op onze weblog -vh].

Geen opmerkingen:

Een reactie posten