woensdag 2 mei 2012

Zonder de erfzonde begrijpen we nergens meer iets van

Malou van Hintum verbaast zich in de Volkskrant over het grote aantal gevallen van sexueel misbruik overal in de samenleving.
Seksueel misbruik blijkt geen zaak van celibatair gefrustreerden of enge zonderlingen.
[...]
Nu blijkt dat schrikbarend veel mannen dit op schrikbarend veel plekken doen, wil ik graag weten waarom. Wat bezielt jullie?
Al heeft zelfs de mainstream katholieke theologie het de afgelopen vijftig jaar niet willen weten, zoals ook de heiden Ovidius al constateerde zit er iets in de mens "waardoor ik het goede zie en goedkeur, maar het slechte navolg".
“Arme ik, wie zal mij redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood?” roept Paulus uit.

Zie verder ons eerdere Wie is er schuldig aan 'Noorwegen'?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten