donderdag 1 maart 2012

Spiegel-journalist Matussek: Kirchensteuer is moderne vorm van aflaathandel

In het Katholiek Nieuwsblad van deze week een interview van Ben van de Venn met Matthias Matussek, een bekende Duitse journalist en publicist (papieren editie, pp. 4 en 5):
Hij is links, zoals de meeste journalisten. Maar hij is ook katholiek, wat hem bijzonder maakt. Bovendien komt hij er rond voor uit. Dat maakt Matthias Matussek uniek. […] Zijn boek Das Katholische Abenteuer [heeft] de ondertitel Eine Provokation. Provocatie is het boek vooral door zijn inhoud: een scherpe aanklacht tegen het lauwe en wanna be-katholieke geloof in Duitsland en zijn bekentenis datzelfde geloof radicaal te praktiseren.
Een provocatie was het boek in ieder geval voor zijn collega’s bij het links-liberale kwaliteitsweekblad Der Spiegel. Eerder al had adjunct-hoofdredacteur Martin Doerry zijn beklag gedaan bij zijn cultuurredacteur, omdat die het interviewboek met paus Benedictus XVI van Peter Seewald zo positief besproken had. “We hebben op dit moment dertien mensen aan het werk die naspeuringen doen naar de verwikkelingen van de paus in het misbruikschandaal”, hield hij de journalist voor. “Dan kan er toch niet iemand komen en de paus vrijpleiten.” Mattussek antwoordde dat hij gewoon een recensie geschreven had. [...]
We [praten] over zijn afschuw van de Kirchensteuer, de Kerkbelasting in Duitsland, die hij een moderne vorm van aflaathandel noemt. “De Heilige Vader is van mening dat het eigenlijk ook zonder Kerkbelasting zou moeten kunnen”, weet Matussek. “De Duitse bisschoppen zijn er natuurlijk voor. Maar ik beschouw haar als iets noodlottigs, omdat zij tot gemakzucht leidt en een weelderig aangeklede institutionele Kerk, waarbij de kern van het geloof verloren gaat. Het overgrote deel van het geld komt terecht bij de opstellers van vrijzinnige documenten. Daarin komt dan steevast te staan dat de paus ouderwets en autoritair is en dat het celibaat afgeschaft moet worden.
Vooral dat laatste moet Matussek een gruwel zijn. In zijn boek schrijft hij: “De geestelijke inspanningen en ascese die onze priesters ons voorleven wordt niet met gouden medailles en krantenkoppen beloond, hoewel ze belangrijker voor ons heil zijn dan atletische records. Te midden van het alledaagse leven geven ze ons een vermoeden dat het in het leven om meer kan gaan dan het bevredigen van behoeften, en wel meteen.” Hij spreekt van “iets stralends”en van “celibataire priesters die een radicale vroomheid voorleven en naar de toekomstige wereld verwijzen”.
Een provocatie moet voor velen ook zijn opmerkelijke theorie zijn over de misbruikschandalen. Matussek is ontsteld over elk geval van seksueel misbruik en over elke pogingen die te ontkennen. Maar nog ontstelder is hij over de 99,9 procent van de gevallen van misbruik buiten de katholieke Kerk. Die cijfers zijn afkomstig van de Duitse criminoloog Christian Pfeifer, een terzake deskundige wetenschapper.
“Het is een van de voorbeelden van verdraaide berichtgeving in de media dat men het voorstelt alsof het misbruik een louter katholieke aangelegenheid is”, zegt Matussek. “Feit is echter dat slecht 0,1 procent van het misbruik in de Kerk plaatsvindt en het grootste aantal zich buiten de Kerk afspeelt. Schokkend genoeg gebeurt dat voor het grootste deel in de huiselijke kring. Men zou dus meer aandacht moeten besteden aan de ontwrichte gezinnen. Door zich te concentreren op de katholieke Kerk vereffent men een rekening die onderhuids al lang aanwezig was en die nu vrijuit naar buiten gebracht kan worden. Tevens leidt men zo de aandacht af van het werkelijke probleem van incest dat taboe moet blijven.”
Matusseks stevige kritiek komt daarom hard aan omdat hij een befaamd schrijver is. Hij schreef boeken als Die Vaterlose Gesellschaft en Wir Deutschen die maandenlang op de bestsellerlijst stonden. Bovendien bekleedde hij als chef van de cultuurredactie van Der Spiegel een van de belangrijkste functies in de Duitse pers. Hij was voor het blad correspondent in New York, Rio de Janeiro en Londen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten